Oppilaskunta

Oppilaskunta on Nummen koulun oppilaiden oma yhteisö ja koko organisaation tuki. Oppilaskunta toimii suunnitelmallisesti ja vaikuttavasti, parantaa oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä omassa luokassa ja koulussa. Oppilaskunnan ydintoimintaa on vaikuttaminen, mutta tämän lisäksi oppilaskunta voi järjestää erilaisia teema- ja toimintapäiviä, juhlia sekä kirjoittaa koulun blogia. 

Oppilaskunnan hallitus edustaa kaikkia koulun oppilaita. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan vuosittain edustajat luokissa äänestämällä. Hallitus johtaa oppilaskunnan toimintaa, jonka toteuttamiseen otetaan kaikki mukaan. 

Oppilaskunnan tukena toimivat lukuvuonna 2016-2017 ohjaavina opettajina Miia Elo ja Jonna Litmanen. Ohjaajat huolehtivat yhteydenpidosta opettajiin ja rehtoriin.